CIBERVOLUNTARIS (mediadors digitals)


Els cibervolunataris serien una espècie de mediadors digitals per a ajudar al professorat a adquirir la competència digital necessària per a poder desenvolupar projectes col·laboratius amb els seus alumnes amb l'ús de les TIC i els multimèdia. Per a desenvolupar aquesta tasca de mediadors tutoritzarem a totes aquelles persones que ens ho demanem sense jutjar els seus nivells de coneixements tecnològics tot intentant transformar les seues pors, bé per ciberhostilitat o bé per reconéixer-se obertament "tecnofaves", en un canvi d'actitud. Haurem de partir dels coneixements previs reals dels usuaris per anar desenvolupant destresses i competències bàsiques que responguen als interessos concrets dels tutoritzats.


És a partir d'un desig real de l'usuari com despertarem l'interés de voler fer l'esforç per salvar la barrera que suposen tots els inicis (i nosaltres els blogfessors sabem de què parlem i totes les vesprades que hem invertit aprenent qualsevol eina que després algun company ens ensenya en pocs minuts). És amb estratègies d intel·ligència socialcom contribuirem a explicar que l'exemple del voluntariat el que fomentarà el concepte d'empatia i alteritat entre el nostre alumnat. És, per fi, amb la inteli·ligència emocional (quina major implicació que el voluntariat) com seduirem els nostres companys perquè es vulguen incoporar en projectes col·laboratius al centre.

Més endavant haurem de fer una mena de codi ètic dels CIBERVOLUNTARIS i buscarem un logo com el dels INFLUENCEURS francesos. De moment us posem la llista de les persones voluntaries i si algú s'hi vol afegir aquest wiki està obert.

LLISTAT DE CIBERVOLUNTARIS

 1. Ana Ovando
 2. Antoni Navarro
 3. Gianpiero Pelegi
 4. Sergio Mestre
 5. Juanvi Santa Isabel
 6. Begonya Mezquita
 7. Neus Palomer
 8. Josep Luís Ruíz
 9. Pilar Puerto
 10. Ana Perpiñán
 11. Maria José Pradas
 12. Noelia Ponce
 13. Mercedes Ovejas
 14. Ada Rey...